تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش مادام العمر

galaxi table 1

طرح گلکسی پایه بلند

1.550.000تومان

galaxi Low

1.300.000تومان

طرح گلکسی پایه کوتاه

ارسال فقط از طریق تیپاکس و شرکت های حمل و نقل امکان پذیر است

ice table1

طرح یخ پایه بلند

1.550.000تومان

ice Low

1.300.000تومان

طرح یخ پایه کوتاه

fotball table

طرح فوتبال پایه بلند

1.550.000تومان

fotball low

1.300.000تومان

طرح فوتبال پایه کوتاه